فروش اقساطی فرش

 

فروشگاه آنلاین دیجیتال فرش فروش اقساطی خود را با شرایط زیر عرضه می نماید:

 

١- قيمت هاي مندرج در سايت قيمت هاي نقدي با كسر تخفيفات بوده و براي فروش اقساطي بايد استعلام قيمت بگيريد.

٢-يك سوم بهاي كالا بايد بصورت نقد پرداخت شود.

٣- الباقي بصورت دو فقره چك در بازه سه ماهه وشش ماهه به آدرس دفتر سايت ارسال مي گردد.

٤-پس از استعلام چك ها و اطمينان از وضعيت چك ها كالا به آدرس خريدار ارسال مي گردد.

سبد خرید
سبد خرید