رونمایی از فرش ۱۲۵۰ شانه

به گزارش خبرنگار واحد مرگزی خبر به زودی شرکت فرش مشهد اردهال فرش های ۱۲۵۰ شانه دستبافتگونه را رونمایی خواهد کرد